Система
самообслуговування
клiєнтiв

Поповнити рахунок

Онлайн Чат
Trouble Ticket System

Активувати ваучер

Нов? безл?м?тн? тарифи
 вх?д у систему

Номер телефону:
(xxxyyyyyyy), xxx - код, yyyyyyy - номер телефону
Пароль:
Для отримання пароля доступу до системи необх?дно в?дправити SMS-пов?домлення на номер 909. У в?дпов?дь ви отримаєте пов?домлення, що м?стить пароль. Якщо ви забули пароль, новий ви можете отримати в?дправивши SMS-пов?домлення на номер 909. Старий пароль при цьому буде анульовано.
Увага! Якщо ви використовуєте для доступу до Iнтернету пристрiй передачi даних, наприклад, USB-модем або PCMCIA-карту, для отримання/вiдправлення SMS-повiдомлень Вам необхiдно використовувати режим передачi даних CDMA 1x або Гiбридний. Якщо пристрiй працює в режимi передачi даних EVDO, Вам необхiдно змiнити режим на CDMA 1x або Гiбридний.